Οι Υπηρεσίες μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο Όμιλος της A.K.I. Constructions Ltd δραστηριοποιείται με επιτυχία στους κλάδους ανάληψης και εκτέλεσης ιδιωτικών και δημόσιων έργων, και ανάπτυξης γης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών

Κατασκευή όλων των ειδών

οικοδομικών και κτιριακών έργων (π.χ. κατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, τουριστικές μονάδες, αποθήκες, πολιτιστικά κέντρα, ιατρικά κέντρα)

Βιομηχανικές Κατασκευές

ενεργειακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Γενική
Συντήρηση

κτιρίων και εγκαταστάσεων

Στατική αναβάθμιση και επιδιόρθωση

φερόντων οργανισμών (σκελετών) κτιρίων

Όλα Τα Είδη Τεχνικών Έργων

έργα οδοποιίας, γέφυρες, αποχετευτικά συστήματα κ.λπ.

Κατασκευή Προκατασκευασμένων Σπιτιών

και εγκαταστάσεων

Επικοινωνία

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε με το αίτημα και θα ανταποκριθούμε άμεσα προς εξυπηρέτηση σας